Proizvodi

Svi naši proizvodi izrađeni su od proizvoda vlastitog kupusa.
Naš biljka je pripremljen u skladu sa smjernicama integrirane proizvodnje.
Trudimo se uz minimalnu uporabu pesticida za proizvodnju, u skladu s motom: "Koliko god je potrebno, što je manje moguće!"